มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เวสเทิร์นออนไลน์ เรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วิทยาลัยการศึกษาระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนจำนวนจำกัด!!!

  สนใจเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จะมีอาจารย์แนะแนวโทรแจ้งรายละเอียดแก่ท่านค่ะ (กรอกเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะ)

นโยบายส่วนบุคคล


สอบถามรายละเอียดกับอาจารย์

  • อาจารย์แหม่ม สอบถามการสมัครเรียน กับ อ.สุวรรณรีย์ วัสสุตะมะ

  • อาจารย์ต่อง สอบถามการสมัครเรียน กับ อ.ณัชพร จันทะวงษา

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท
  • ทุกหลักสูตรการศึกษา
  • การรับรองหลักสูตร
  • ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
  • การเรียนการสอน
  • แผนการศึกษาชัดเจน
  • เรียนแบบโมดูล

ทุกหลักสูตรการศึกษา

ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท

การรับรองหลักสูตร

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สภาวิชาชีพบัญชี, สมาคมภาษีอากร, เนติบัณฑิตยสภา, สภาวิศวกร, สภาการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท

ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

ไม่ถูกจำกัดในเรื่องของการเดินทางและเวลาในการเรียน มหาวิทยาลัยมีนิสิตกำลังศึกษาในหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายมากกว่า 5,000 คน

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท

การเรียนการสอน

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ เนื่องจาก มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท

แผนการศึกษาชัดเจน

ช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผน กำหนดระยะเวลาในการศึกษาและสำเร็จ การศึกษาด้วยตนเอง

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท

เรียนแบบโมดูล

ปีการศึกษาหนึ่งๆแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยภาคการศึกษา ปกติจะแบ่งเป็น 2 ช่วง และภาคฤดูร้อน 1 ช่วง รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา ซึ่งแต่ละช่วงใช้เวลาเรียน 2 เดือนและสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปี

เรียนออนไลน์ ป.ตรี-ป.โท

กิจกรรมปฐมนิเทศ"CMHE & CYBER U" ครั้งที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
Facebook

จบ กศน.ม6 เรียนต่อมหาลัย ทางออนไลน์อยู่ที่ไหน ทำงานอะไร เข้ากะไหน ก็เรียนได้เพียงมีเน็ต การศึกษาถูกต้องตามกฎหมายhttp://www.มเวสเทิร์นเรียนผ่านเน็ต.com/

Posted by เรียนปริญญาตรี - โท ออนไลน์กันไหม ? on 8 กรกฎาคม 2015

กระดานข่าว


 สวัสดีค่ะ สนใจเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลของท่าน จะมีอาจารย์โทรแจ้งรายละเอียด